Zapotrzebowanie na biznes

28Być może niewielu osobom w naszym kraju zdaje się jak istotnym elementem w przemyśle naszego kraju odgrywa przemysł, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie naszego kraju, gdyż bez biznesu nie byłoby gospodarki wolnorynkowej, która obecnie jest trzonem każdego państwa na naszym kontynencie. Biznes w naszym kraju zaczął się rozwijać tuż po roku 1989, gdyż wcześniej było to przede wszystkim nastawione na przemysł państwowy, a prywatni przedsiębiorcy nie mieli w naszym kraju możliwości funkcjonowania, a ich zarobki były bardzo mocno ograniczone.

Od kiedy w naszym kraju nastąpiło otwarcie na gospodarkę wolnorynkową coraz więcej osób w naszym kraju stawia na własny biznes, dzięki czemu bez większych problemów można odnieść sukces będąc właścicielem samym dla siebie. Widać zapotrzebowanie na biznes także na przykładzie osób, które pracują w tej branży, gdyż w prywatnych firmach pracuje coraz więcej naszych rodaków, którzy rezygnują z pracy w państwowych przedsiębiorstwach na rzecz prywatnego biznesu.

Trudne początki

Biznes w naszym kraju rozwijał się w różnym tempie i widać to przede wszystkim na przykładzie obecnych przedsiębiorstw zarabiających najwięcej pieniędzy, ponieważ te firmy przeszły drogę przemian w naszym kraju z bardzo dobrym rezultatem, czego nie można powiedzieć o innych firmach w naszym kraju, które niestety niejednokrotnie miały wiele problemów z tym, żeby móc zaistnieć na naszym rynku i w trudnych latach dla naszego kraju, gdzie przede wszystkim nastawiano się na gospodarkę państwową, utrzymać się na rynku i funkcjonować na równi z przedsiębiorstwami państwowymi, które wtedy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Na szczęście obecnie sytuacja ta zmieniła się nie do poznania, dzięki czemu każdy kto chce rozkręcić własny biznes może to zrobić bez większych problemów, a przy okazji odnosić na tym polu ogromne sukcesy, które rzecz jasna były niemożliwe jeszcze dwadzieścia lat temu. Teraz jak widać powstaje mnóstwo prywatnych firm, które nie muszą walczyć z państwem o swój byt, gdyż państwo samo w tym pomaga.

Pomoc państwa

12Bardzo ważnym elementem dotyczącym biznesu osób prywatnych w naszym kraju jest kwestia związana z pomocą państwa dla przedsiębiorców początkowych, którzy na początku swojej drogi mogą mieć poważne problemy z rozkręceniem własnego biznesu co rzecz jasna wynika z biurokracji, która jest trudna do przeskoczenia dla wielu osób chcących rozkręcić własny biznes.

Przede wszystkim jest to pomoc polegająca na umożliwianiu polakom zakładanie własnych firm, dzięki czemu rozwój mikro przedsiębiorstw w naszym kraju będzie stać na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas, gdzie niestety niekoniecznie państwo pomagało małym przedsiębiorstwom w ich zakładaniu, a następnie funkcjonowaniu. Pomoc ze strony państwa polega przede wszystkim na nowelizowaniu dotychczasowych ustaw, które niestety utrudniały wielu osobom w naszym kraju zakładanie i prowadzenie firmy co było największym mankamentem naszego prawodawstwa i skutecznie zniechęcało naszych rodaków do zakładania własnych przedsiębiorstw.

Biurokracja

Własny biznes jest bardzo ważnym elementem w strukturze całego państwa, dzięki któremu państwo może normalnie funkcjonować i nawiązywać do państw zachodniej Europy, które otwierają się na prywatny biznes swoich rodaków, gdyż to jest jedyna droga do odniesienia sukcesu przez państwo, które tym samym będzie oparte na silnych fundamentach wywodzących się właśnie z prywatnego biznesu. W naszym kraju tego typu tendencje także są ostatnimi czasy zauważane jednak w dalszym stopniu prywatni przedsiębiorcy mają bardzo trudne zadanie, żeby wprowadzić swoją firmę na rynek i móc na niej zarabiać.

Wiąże się to przede wszystkim z kwestią dotyczącą biurokracji w naszym kraju, która skutecznie zniechęca ambitnych polaków do założenia własnej firmy, przez co rezygnują oni z decyzji o własnej firmie. Nie ma się czemu dziwić zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę tony papierów, które jesteśmy zmuszeni uzupełniać zanim założymy własną firmę, a do tego kolejne opłaty skutecznie zniechęcają naszych rodaków do założenia własnej firmy.

Trudny żywot przedsiębiorców

27Niestety nasz kraj jako jeden z nielicznych w Unii Europejskiej skutecznie niszczy w swoich rodakach chęć zakładania własnego przedsiębiorstwa i życia na własny rachunek, które przede wszystkim przejawia się w biurokratycznym podejściu do kwestii zakładania przedsiębiorstw, co niestety sprowadza się do tego, że wielu rodaków w naszym kraju nie chce zakładać własnego biznesu. Ta sytuacja musi się zmienić jeżeli chce się myśleć o silnym państwie opartym na solidnych fundamentach, którymi właśnie będzie prywatny biznes.

Przedsiębiorcy w naszym kraju mają trudny żywot zarówno przed założeniem własnej firmy jak i zaraz po jej założeniu ponieważ wiąże się z tym maraton po różnego rodzaju urzędach, w których trzeba się stawić jeżeli chce się mieć własną firmę, a ponadto wniesienie licznych opłat urzędowych prowadzi do tego, że niestety mamy do czynienia z sytuacją w której przedsiębiorca jeszcze nie założył firmy, a już nie ma pieniędzy na jej prowadzenie, ponieważ był zmuszony je wydać na opłaty urzędowe niezbędne w drodze do otwarcia własnej firmy.